Числó – це одиниця підрахунку та вимірювання.

Liczba – jednostka obliczeniowa i miary.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кількість предметів множини виражають числом.