Числовим виразом називають запис із чисел, знаків арифметичних дій і дужок.

Wyrażeniem liczbowym nazywamy zapis składający się z liczb, znaków działań arytmetycznych i nawiasów.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Не будь-який запис, складений із чисел, знаків арифметичних дій і дужок, є числовим виразом.
2. З одного буквеного виразу можна отримати безліч числових виразів.
3. Прочитайте дані числові вирази, використовуючи терміни «сума», «різниця», «добуток», «частка».