Każdy odcinek ma jakąś długość, która jest wyrażona liczbą dodatnią. Długość odcinka równa się sumie długości części, na które możemy go podzielić za pomocą dowolnego na nim punktu.

Кожний відрізок має певну довжину, що виражається додатним числом. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його точкою.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Накресліть пряму, позначте на ній три точки. Виміряйте довжини всіх утворених відрізків.
2. Побудуйте відрізок CD завдовжки 6 см і відрізок MN завдовжки 2 см. Побудуйте: 1) відрізок АВ, довжина якого дорівнює сумі довжин відрізків CD і MN; 2) відрізок KP, довжина якого дорівнює різниці довжин відрізків CD і MN.
3. Поясніть, що означає виміряти довжину відрізка.