Дíлене – число, яке ділять.

Dzielna – liczba, którą się dzieli.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб знайти значення діленого, треба частку помножити на дільник.