Довжиною ламаної називають суму довжин усіх її ланок.

Długością łamanej nazywamy sumę długości wszystkich jej boków.

Приклад застосування терміна в українській мові

Обчисліть довжину ламаної, ланки якої мають довжину 9 см, 16 см, 22 см та 10 см.