Гри́вня – це національна грошова одиниця (або валюта) України.

Hrywna – państwowa jednostka monetarna Ukrainy lub waluta.

Приклад застосування терміна в українській мові

Сота частина гривні називається копійка.