Кіломе́тр – найбільша міра довжини, що дорівнює одній тисячі метрів.

Kilometr – największa jednostka miary długości dorównująca tysiącowi metrów.

Приклад застосування терміна в українській мові

Великі відстані вимірюють у кілометрах. Кілометри позначають км.