Kolejność wykonywania działań – kolejność, według której wykonuje się obliczenia.

Поря́док дій у ви́разі – це послідовність, за якою виконують розв’язання.

Приклад застосування терміна в українській мові

У виразах, що містять тільки додавання і віднімання, дії виконують у тому порядку, як вони записані.