Jeżeli punkty A i B połączymy linią prostą, to otrzymamy odcinek, w którym A i B są jego końcami. Końce odcinka podpisujemy dwiema dużymi literami łacińskimi.

Якщо точки А і В сполучити прямою лінією, то утвориться відрізок, де А і В – кінці цього відрізка. Кінці відрізка підписують двома великими латинськими буквами.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб виміряти відрізок за допомогою лінійки з поділками, треба один кінець відрізка (лівий) сумістити з поділкою, яка позначена числом 0.