Кóнус – геометричне тіло, яке складається з круга і точки, що не лежить на площині круга, та відрізків, які сполучають дану точку з точками круга.

Stożek – bryła geometryczna, która składa się z koła i punktu, który nie znajduje się na płaszczyźnie koła oraz odcinków, które łączą dany punkt z punktami koła.

Приклад застосування терміна в українській мові

Поверхня конуса складається з бічної поверхні та основи конуса.