Kula – bryła geometryczna utworzona przez obrót koła wokół własnej średnicy.

Кýля – це геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо його діаметра.

Приклад застосування терміна в українській мові

Поверхня кулі називається сферою.