Кут – це геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки.

Kąt – figura geometryczna utworzona przez dwie półproste, które wychodzą z jednego punktu.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кути вимірюють у градусах. Для вимірювання кутів використовують транспортир.