Kwintal – jednostka miary masy równa 100 kg.

Це́нтнер – одиниця вимірювання маси, що дорівнює 100 кг.

Приклад застосування терміна в українській мові

За 6 рейсів вантажівка перевезла 120 центнерів піску.