Liczba dwucyfrowa – liczba, którą zapisujemy za pomocą dwóch cyfr.

Двоцифро́ве число́ – це число, для запису якого використовують дві цифри.

Приклад застосування терміна в українській мові

До двоцифрових чисел належать: 10, 11…20, 21…30, 31…40…99. Двоцифрові числа ще називають десятками, або числами другого розряду.