Linia łamana albo łamana – figura geometryczna składająca się z odcinków, dla których koniec jednego jest początkiem drugiego.

Ла́мана лі́нія, або ла́мана – це геометрична фігура, що є непрямою лінією, яка складається з відрізків, для яких кінець одного є початком іншого.

Приклад застосування терміна в українській мові

Довжина ламаної дорівнює сумі довжин її ланок.