Матема́тика – наука про числа, цифри, співвідношення між ними, геометричні фігури та їх розташування у просторі.

Matematyka – nauka o liczbach, cyfrach, zależnościami między nimi, figurach geometrycznych i ich miejscu w przestrzeni.

Приклад застосування терміна в українській мові

Під час вивчення математики ви дізнаєтеся також про геометричні тіла.