Liczba dodatnia wskazująca, ile razy stopień i jego części mieszczą się w danym kącie nazywamy miarą stopniową kąta.

Додатне число, що показує, скільки разів градус і його частини вміщуються в даному куті, називається градусною мірою кута.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кожний кут має певну градусну міру, більшу від нуля.