Mnożenie przez jeden: jeżeli dowolną liczbę a pomnożyć przez jeden, to otrzymamy właśnie liczbę a.

Мно́ження на оди́н: якщо будь-яке число a помножити на одиницю, то одержимо саме число a.

Приклад застосування терміна в українській мові

При множенні на один застосовують такі правила: а · 1 = а.