Mnożenie przez zero: przy mnożeniu dowolnej liczby przez zero otrzymujemy zero.

Мно́ження на нуль: при множенні будь-якого числа на нуль отримаємо нуль.

Приклад застосування терміна в українській мові

Яке число отримаємо при множенні на нуль?