Мно́ження – це дія додавання однакових доданків.

Mnożenie – działanie polegające na dodawaniu jednakowych składników.

Приклад застосування терміна в українській мові

Суму однакових доданків можна замінити множенням.