Усі натуральні числа, записані в порядку зростання, утворюють ряд натуральних чисел, або натуральний ряд. Першим числом натурального ряду є число 1.

Wszystkie liczby naturalne zapisane w kolejności rosnącej tworzą zbiór liczb naturalnych lub zbiór naturalny.
Pierwszą liczbą w zbiorze naturalnym jest liczba 1.

Приклад застосування терміна в українській мові

У натуральному ряду за кожним числом слідує ще одне число, яке більше за попереднє на одиницю.