Nierówność – relacja pokazująca, że jedna liczba jest większa lub mniejsza niż inna.

Нері́вність – це співвідношення, яке показує, що одне число більше або менше за інше.

Приклад застосування терміна в українській мові

У нерівності два числа або числові вирази з’єднані знаками більше ">" чи менше "<".