Obliczanie (znajdowanie) części ułamkowej liczby: aby obliczyć liczbę z danego jej ułamka (części), musisz podzielić tę część przez licznik i pomnożyć przez jego mianownik.

Знахо́дження числа́ за його́ части́ною: щоб знайти число за його частиною, вираженою дробом, потрібно поділити цю частину на чисельник і помножити на знаменник дробу.

Приклад застосування терміна в українській мові

Пригадайте, як знаходити число за його частиною.