Odcinkiem nazywamy część prostej składającej się ze wszystkich punktów na tej prostej, które leżą pomiędzy dwoma jego punktami, włącznie z tymi punktami. Te punkty nazywamy końcami odcinka.

Відрізком називають частину прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома її точками, разом з цими точками. Ці точки називають кінцями відрізка.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Позначте в зошиті точки A, B, C і D та сполучіть їх попарно відрізками. Скільки відрізків утворилося?
2. Накресліть відрізки ВN і AC так, щоб ВN = 4 см 7 мм, AC = 9 см 3 мм.