Odcinek – część prostej ograniczony z obu stron punktami.

Відрі́зок – частина прямої, обмежена з обох сторін точками.

Приклад застосування терміна в українській мові

У відрізка є початок і кінець, його не можна продовжити.