Odejmowanie – działanie arytmetyczne, które polega na zmniejszeniu liczby o pewną ilość jednostek (odwrotność dodawania).

Віднімáння – це арифметична дія, що полягає у зменшенні числа на певну кількість одиниць (обернена дія до дії додавання).

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо предмети забирають (вилучають) і отримують менше число, то таку дію називають відніманням.