Одини́ці вимі́рювання – це величини, які використовують, щоб кількісно охарактеризувати певний об’єкт чи явище.

Jednostki miary – wielkości, których używamy do ilościowej charakterystyki pewnych obiektów lub zjawisk.

Приклад застосування терміна в українській мові

Одиницями вимірювання площі є квадратні метри.