Одиничний відрізок – це відрізок будь-якої довжини, який в умовах конкретної задачі прийнято рахувати за 1. За одиничний відрізок можна взяти відрізок будь-якої довжини, наприклад, однієї клітинки зошита або 2 см тощо.

Odcinek, który odpowiada liczbie 1, nazywamy odcinkiem jednostkowym. Jego długość wynosi 1 jednostkę. Odcinkiem jednostkowym może być odcinek dowolnej długości, na przykład, jednej kratki w zeszycie albo 2 cm itp.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Виберемо будь-який відрізок AB, довжину якого візьмемо за одиницю. Такий відрізок називають одиничним відрізком, відкладемо від початку променя відрізок ІK, що дорівнює одиничному відрізку.
2. Щоб зобразити на промені число 2, треба відкласти від початку променя один за одним два одиничних відрізки, число 3 – три одиничних відрізки і т. д.