Пірамíда – геометричне тіло, основою якого є многокутник, а бічні грані – трикутники, що мають спільну вершину.

Ostrosłup – bryła geometryczna, której podstawę stanowi wielokąt, a ściany boczne – trójkąty mające wspólny wierzchołek.

Приклад застосування терміна в українській мові

Бічними ребрами піраміди є відрізки, які сполучають її вершину з вершинами основи.