Początek półprostej – punkt, z którego wychodzi półprosta i który ogranicza ją z jednej strony.
Punkt A na rysunku – początek półprostej.

Початок променя – точка, з якої виходить промінь і яка обмежує його з одного боку.
Точка А на малюнку – початок променя.

Приклад застосування терміна в українській мові

Спершу записують літеру, яка позначає початок променя, а потім літеру, яка позначає будь-яку іншу точку цього променя. Наприклад, промінь з початком у точці O можна позначити OA або OB.