Pole – część płaszczyzny ograniczona łamaną zamkniętą albo linią krzywą.

Плóща – це внутрішня область геометричної фігури, яку вимірюють квадратними одиницями.

Приклад застосування терміна в українській мові

Визначити площу фігури означає з’ясувати, скільки одиничних квадратів у ній уміщується.