Porównywanie kątów – to porównywanie ich miar stopniowych. Spośród dwóch nierównych kątów większy jest ten, który ma większą miarę stopniową. Kąty można również porównywać sposobem nakładania. Aby porównać kąty trzeba nałożyć ich wierzchołki i jedną półprostą z każdego kąta. Jeżeli nałożą się również drugie półproste, to kąty te są równe.

Порівняння кутів – це порівняння їх градусних мір. З двох нерівних кутів більший той, градусна міра якого більша.
Кути також можна порівнювати способом суміщення. Для порівняння кутів необхідно сумістити їхні вершини, й один із двох променів для кожного кута. Якщо при цьому другі промені теж накладаються один на одного, то ці кути рівні.

Приклад застосування терміна в українській мові

На практиці при порівнянні кутів, як і відрізків, можна скористатися способом суміщення.