Aby porównać odcinki wykorzystujemy ich długości. Jeżeli odcinek AB = 3 cm i odcinek MN = 3 cm, to odcinki AB i MN są równe. Odcinek CD = 4 cm, dlatego jest większy od odcinka AB i odcinka MN.

Для порівняння відрізків користуються їх довжинами. Якщо відрізок АB = 3 см і відрізок MN = 3 см, то відрізки АB і MN – рівні. Відрізок СD = 4 см, тому він більший за відрізок АB і за відрізок MN.

Приклад застосування терміна в українській мові

Як порівнюють два відрізки?