Пряма – це геометрична фігура, що не має ні початку, ні кінця. Ми можемо накреслити тільки частину прямої. Накреслену пряму можна продовжувати в обидві сторони.

Prosta – to figura geometryczna, która nie ma ani początku, ani końca. Możemy narysować tylko część prostej. Narysowaną prostą można przedłużać w obydwie strony.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб провести пряму, користуються лінійкою.