Прямоку́тний паралелепі́пед – це геометрична фігура, яка має шість граней, кожна з яких – прямокутник.

Prostopadłościan – figura geometryczna składająca sią z sześciu ścian, z której każda jest prostokątem.

Приклад застосування терміна в українській мові

Який чотирикутник лежить в основі прямокутного паралелепіпеда?