Правило віднімання числа від суми: щоб від суми двох доданків відняти число, можна відняти це число від одного з доданків (якщо цей доданок більший або дорівнює від’ємнику) і потім до результату додати другий доданок.

Reguła odejmowania liczby od sumy: aby od sumy dwóch składników odjąć liczbę, wystarczy odjąć tę liczbę od jednego ze składników (jeżeli ten składnik jest większy lub równy odjemnikowi) i potem do wyniku dodać drugi składnik.

Приклад застосування терміна в українській мові

Наприклад, для виразу (17 + 19) – 25 правилом віднімання числа від суми скористатися неможливо, оскільки в сумі 17 + 19 кожний із доданків менший від 25.