Промінь – це частина прямої лінії, яка тільки з одного боку обмежена точкою. Промінь має початок, але не має кінця.

Półprosta – część linii prostej, która tylko z jednej strony jest ograniczona punktem. Półprosta ma początek, ale nie ma końca.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кінця у променя немає.