Усі натуральні числа, записані в порядку зростання, утворюють ряд натуральних чисел, або натуральний ряд.

Wszystkie liczby naturalne zapisane w kolejności rosnącej tworzą zbiór liczb naturalnych lub zbiór naturalny.

Приклад застосування терміна в українській мові

Першим числом ряду натуральних чисел є число 1, другим – число 2, третім – число 3 і т. д.
Із двох натуральних чисел меншим є те, яке в натуральному ряду стоїть раніше, а більшим – те, яке в натуральному ряду стоїть пізніше.