Рік – одиниця виміру часу, яка дорівнює 365 дням. Період часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця.

Rok – jednostka miary czasu równa 365 dniom. Okres czasu, w którym Ziemia wykonuje pełny obrót wokół Słońca.

Приклад застосування терміна в українській мові

У році 12 місяців.