Розря́д – це позиція цифри в записі числа.

Pozycja (rząd) – miejsce cyfry w zapisie liczby.

Приклад застосування терміна в українській мові

Першим розрядом є розряд одиниць. Ним закінчується будь-яке число. З першого розряду починають відлік розрядів. Другим розрядом є розряд десятків, третім – розряд сотень.