Сере́днє арифмети́чне кілько́х чи́сел – це сума цих чисел, поділена на їх кількість.

Średnia arytmetyczna kilku liczb – suma tych liczb podzielona przez ich ilość.

Приклад застосування терміна в українській мові

Для обчислення середнього арифметичного кількох чисел необхідно додавати величини, які обчислюються в однакових одиницях, та поділити на кількість доданків.