Сполу́чний зако́н додава́ння: щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього чисел.

Prawo łączności dodawania: aby do sumy dwóch liczb dodać trzecią liczbę, można do pierwszej liczby dodać sumę liczb drugiej i trzeciej. Suma nie zmieni się, jeżeli dowolne składniki stojące obok siebie zamienimy ich sumą.

Приклад застосування терміна в українській мові

Для будь-яких натуральних чисел а, b і c виконується рівність (а + b) + c = а + (b + c), яка є сполучним законом додавання.