Сýма – результат дії додавання двох або більше доданків.

Suma – wynik dodawania dwóch lub więcej składników.

Приклад застосування терміна в українській мові

Якщо до 1-го доданка додати 2-й доданок, то отримаємо суму.