Величи́ни – це міри довжини, маси, часу і т.д., виражені у числових значеннях.

Miary – to wielkości długości, masy, czasu itd., wyrażone wartościami liczbowymi.

Приклад застосування терміна в українській мові

Кожна величина має свої одиниці вимірювання.