Wielkość kąta – jego miara wyrażona w stopniach.

Величина кута – це його градусна міра.

Приклад застосування терміна в українській мові

Величину кута можна виміряти за допомогою транспортира.