Wielokąt – figura geometryczna utworzona na płaszczyźnie ograniczonej linią łamaną.

Многокутник – це геометрична фігура, утворена на площині замкнутою ламаною лінією.

Приклад застосування терміна в українській мові

З усіх многокутників трикутники мають найменшу кількість сторін.