Wierzchołki łamanej, która tworzy wielokąt, nazywamy wierzchołkami tego wielokąta.

Вершини ламаної, яка утворює многокутник, називають вершинами цього многокутника.

Приклад застосування терміна в українській мові

Многокутник називають і позначають за його вершинами. Для цього треба послідовно записати або назвати всі вершини многокутника, починаючи з будь-якої.