Якщо початкова та кінцева точки ламаної збігаються, тоді таку ламану називають замкненою.

Jeżeli początkowy punkt łamanej pokrywa się z jej ostatnim punktem, wtedy taką łamaną nazywamy łamaną zamkniętą.

Приклад застосування терміна в українській мові

Для замкнених ламаних назву можна починати з будь-якої вершини.