10. ročník

Funkcie, ich vlastnosti a graf Derivácia a jej aplikácie Rovnobežnosť v priestore Kolmost’ v priestore Súradnice a vektory v priestore

Funkcie, ich vlastnosti a graf

Derivácia a jej aplikácie

Rovnobežnosť v priestore

Kolmost’ v priestore

Súradnice a vektory v priestore