8. ročník

Algebra Racionálne výrazy Druhé odmocniny a reálne čísla Kvadratická rovnica Geometria Štvorúholníky Podobnosť trojuholníkov Riešenie pravých trojuholníkov Mnohouholníky a ich plochy

Algebra

Racionálne výrazy

Druhé odmocniny a reálne čísla

Kvadratická rovnica

Geometria

Štvorúholníky

Podobnosť trojuholníkov

Riešenie pravých trojuholníkov

Mnohouholníky a ich plochy